Nieuws

Regiozwolle.net / Nieuws / Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’
Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’

Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’

Datum: vrijdag 29 maart 2013

Meer innovaties, meer octrooiaanvragen, meer werkgelegenheid en meer samenwerkingsverbanden tussen ondernemers onderling, onderwijs en overheid. Kennispoort Regio Zwolle heeft haar doelen voor de komende jaren vastgesteld. Aan onder andere de nieuwe directeur Marius Woldberg de taak om die te realiseren. ‘Mijn ervaring als ondernemer en de ambities van Kennispoort kan ik samenbrengen in deze functie.’

Nieuwe koers

Woldberg is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van co-creatie en innovatie en ondersteunt met zijn bedrijf KLNT bedrijven om te innoveren. ‘Ik stimuleer ondernemers om dat samen met hun doelgroep en stakeholders te doen. Voorheen deed ik dat als ondernemer, nu als ondernemer met een heel team binnen Kennispoort in de regio Zwolle samen.’ De komst van Woldberg valt samen met de nieuwe koers die Kennispoort Regio Zwolle inslaat.
Het afgelopen halfjaar is samen met ondernemers, overheid en onderwijs hard gewerkt aan de innovatieagenda voor de komende jaren. Het doel is het stimuleren van innovaties, vooral op het gebied van kunststoffen, health en crossovers. De plannen zijn vastgelegd in The Next Step: Coalition of the Willing, dat een dezer dagen wordt gepresenteerd. Woldberg: ‘Kennispoort zal zich met name richten op ondernemers die zelf willen investeren in innovatie en/of daar al mee bezig zijn. Samen met onze partners en ondernemers uit ons netwerk faciliteren wij ze om een stap verder te komen.’

Naamsbekendheid

Vanaf nu wordt ook hard gewerkt aan de naamsbekendheid van Kennispoort. Woldberg: ‘Een bedrijf dat ondersteuning nodig heeft bij innovatie, moet meteen aan ons denken. Wij ontwikkelen diensten en producten die ondernemers verder kunnen helpen én we kunnen de juiste mensen en bedrijven aan elkaar koppelen. Meer nog dan nu moeten we die makelen schakelfunctie krijgen. Ook zoeken we nog meer de verbinding met het onderwijs, zodat kennis niet alleen kennis blijft, maar daadwerkelijk wordt ingezet voor ondernemers om verder te komen. Daarnaast helpen we  ondernemers met financieringsvraagstukken voor hun innovaties.’ Woldberg zal meteen na zijn aantreden als directeur per 1 april, actief de regio in gaan. ‘We zullen ons verhaal vertellen aan ondernemers, maar willen vooral horen op welke wijze Kennispoort van toegevoegde waarde kan zijn. Zo kunnen we bepalen of onze huidige producten en diensten voldoende aansluiten op de behoeftes van ondernemers. Ik weet wat het is om ondernemer te zijn en op resultaat aangesproken te worden. Dat wil ik graag binnen Kennispoort voortzetten met een team van ondernemende professionals. Dat is van groot belang, alleen dan sta je op gelijke voet met je doelgroep.’

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.kennispoortregiozwolle.nl

Uit: Nieuwsbrief Economie gemeente Zwolle, maart/april 2013

Ander nieuws

 • Ondernemersmiddag tijdens CH de Wolden

  Binnenkort begint in onze gemeente weer Concours Hippique (CH) de Wolden. Het jaarlijkse paardensport evenement op het hoogste niveau. Ondernemersplatform De Wolden organiseert in samenwerking met gemeente De Wolden voor de derde maal de netwerkbijeenkomst ‘Ondernemend De Wolden’. Het Concours Hippique de Wolden vormt het prachtige decor van deze bijeenkomst.

  Lees verder
 • Ondernemers in Oost-Nederland snakken naar een beter infrastructuur

  Artikel in De Stentor n.a.v. de Regio Zwolle Deal die op 24 juni jl. tijdens de Netwerkbijeenkomst in Kampen door de regio is aangeboden aan de aanwezige Kamerleden.

  Lees verder
 • Leergang bronnen van leiderschap

  Leergang bronnen van leiderschap

  Datum: woensdag 6 juli

  In oktober 2016 komt ELLLA met de nieuwe leergang bronnen van leiderschap. In deze leergang staan zeven filosofische thema’s centraal welke deelnemers uit de Regio Zwolle op een andere wijze naar henzelf, het leven, werk en hun organisatie laten kijken.

  Lees verder
 • Ingrid Geveke gemeentesecretaris van Zwolle

  Ingrid Geveke is per 5 juli van dit jaar gemeentesecretaris van Zwolle. Op dit moment vervult zij die functie ad interim in de Overijsselse hoofdstad. Geveke (46) is unaniem voorgedragen voor de functie. De afgelopen maanden toonde zij zich al daadkrachtig en gezaghebbend in haar rol en laat ze zien dat zij uitstekend in staat is verbinding te maken met het bestuur, medewerkers en partners.

  Lees verder
 • Project Bewust Verlichten

  Project Bewust Verlichten

  Datum: dinsdag 5 juli

  Donker waar mogelijk, licht waar nodig.  Onder dit motto heeft de Regio Zwolle op initiatief van de provincie Overijssel met succes een project “Bewust Verlichten” uitgevoerd. Over het project is een evaluatierapport opgesteld.
  Dertien gemeenten hebben deelgenomen en hebben in de eigen gemeente verschillende projecten tot stand gebracht.

  Lees verder
 • Regionaal Prinsjesdagcongres in Stadsgehoorzaal Kampen

  De Stadsgehoorzaal in Kampen is op 20 september het toneel van het Prinsjesdagcongres van de Regio Zwolle. Ondernemers en bestuurders bekijken gezamenlijk de troonrede en krijgen een economische analyse van ING.

  Lees verder
 • Anita van Gils lector Familiebedrijven bij Windesheim

  Anita van Gils gaat vanaf 1 juli aan de slag als lector Familiebedrijven bij Windesheim. Samen met de huidige lector Familiebedrijven Ilse Matser wordt zij het boegbeeld van Windesheim op het gebied van onderzoek naar de ondernemende kracht van familiebedrijven.

  Lees verder
 • Landstede, KPZ en Viaa starten opleiding Pedagogisch Professional

  Landstede, KPZ en Hogeschool Viaa bieden met ingang van studiejaar 2016-2017 gezamenlijk de deeltijdopleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie aan. Deze opleiding is een Associate degree (Ad) en leidt op tot een pedagogisch professional met een verbindende rol in de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en/of onderwijs.

  Lees verder
 • Regio Zwolle maakt verschil met proeftuin openbaar bestuur

  Hoe kan het openbaar bestuur nog beter inspelen op toekomstige economische opgaven.  Daarover heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een advies geschreven aan het Kabinet  In dit rapport staat de Regio Zwolle al als een succesvol operende samenwerking van niet alleen overheid, maar ook ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners. En welke lessen zijn er landelijk - nu al - te leren van de wijze waarop in dit deel van Nederland samengewerkt wordt. Die vragen staan centraal in de zogenaamde proeftuin die de Regio Zwolle gaat doen om vruchtbare regionaal-economische voorbeeldprojecten voor het voetlicht te krijgen en verder te ontwikkelen.

  Lees verder
 • Regio Zwolle biedt ‘Den Haag’ Regiodeal aan

  Ondernemers en bestuurders uit Regio Zwolle hebben tijdens de jaarlijkse kamerledenbijeenkomst een Regiodeal aangeboden aan Haagse politici. Met dit document vraagt Regio Zwolle aandacht voor belangrijke uitdagingen en bedreigingen voor het succes. In het voorstel wordt onder meer verzocht aan het Rijk samen te werken aan een groeiagenda en de arrangementen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld flexibilisering van onderwijsprogramma’s in samenwerking met bedrijven. Een recent gestart E-commerce project is daar een eerste voorbeeld van. Daarnaast wordt gevraagd te blijven investeren in de bereikbaarheid van ‘scharnierpunt’ Regio Zwolle van en naar de Randstad en het achterland.

  Lees verder
 • Structurele samenwerking e-commerce Regio Zwolle

  Van Regio Zwolle dé e-commerce regio maken, dat is het doel van een nieuwe structurele samenwerking. Twintig e-commerce bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel en de 20 gemeenten van Regio Zwolle startten vrijdag 24 juni een vierjarige samenwerking op het gebied van e-commerce. Meerdere bedrijven uit de regio nemen het voortouw en investeren in het e-commerceprogramma.

  Lees verder
 • Agrarisch onderwijs zet beweiding weer in de spotlights

  Donderdag 16 juni vond de inauguratie plaats van Agnes van den Pol- van Dasselaar, lector Beweiding bij CAH Vilentum in Dronten.

  Lees verder
 • Veel belangstelling voor collectief traject asbestdaken saneren in Drenthe

  Ruim 120 boeren en tuinders en enkele burgers zijn geïnteresseerd in deelname aan een collectief traject voor asbestsanering. Dat bleek vorige week tijdens twee voorlichtingsavonden in Westerbork en Ruinerwold.

  Lees verder
 • Ontzorgd en begeleid door een externe partij

  Eén op de zes werknemers komt uit de Wajong. Verscentrum Noord in Meppel behaalde die uitzonderlijke score in samenwerking met een consultancybedrijf dat de selectie en begeleiding van de kandidaten verzorgt, voor landelijk 150 mensen. En dankzij een floor manager die, óók uit Wajongers, 'alles wil halen wat erin zit'. Zo kon Simone opklimmen tot een positie waarin eigenlijk al haar wensen al zijn uitgekomen.

  Lees verder
 • Projectplan Stichting Glasvezel De Wolden

  In de gemeente De Wolden is behoef­te aan snel internet. Dit kan gerea­liseerd worden middels een glasve­zelnetwerk dat wordt aangelegd door Stichting Glasvezel De Wolden.

  Lees verder

Bekijk nieuwsarchief