Nieuws

Regiozwolle.net / Nieuws / Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’
Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’

Marius Woldberg: ‘Kennispoort moet nog meer een makel- en schakelfunctie krijgen’

Datum: vrijdag 29 maart 2013

Meer innovaties, meer octrooiaanvragen, meer werkgelegenheid en meer samenwerkingsverbanden tussen ondernemers onderling, onderwijs en overheid. Kennispoort Regio Zwolle heeft haar doelen voor de komende jaren vastgesteld. Aan onder andere de nieuwe directeur Marius Woldberg de taak om die te realiseren. ‘Mijn ervaring als ondernemer en de ambities van Kennispoort kan ik samenbrengen in deze functie.’

Nieuwe koers

Woldberg is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van co-creatie en innovatie en ondersteunt met zijn bedrijf KLNT bedrijven om te innoveren. ‘Ik stimuleer ondernemers om dat samen met hun doelgroep en stakeholders te doen. Voorheen deed ik dat als ondernemer, nu als ondernemer met een heel team binnen Kennispoort in de regio Zwolle samen.’ De komst van Woldberg valt samen met de nieuwe koers die Kennispoort Regio Zwolle inslaat.
Het afgelopen halfjaar is samen met ondernemers, overheid en onderwijs hard gewerkt aan de innovatieagenda voor de komende jaren. Het doel is het stimuleren van innovaties, vooral op het gebied van kunststoffen, health en crossovers. De plannen zijn vastgelegd in The Next Step: Coalition of the Willing, dat een dezer dagen wordt gepresenteerd. Woldberg: ‘Kennispoort zal zich met name richten op ondernemers die zelf willen investeren in innovatie en/of daar al mee bezig zijn. Samen met onze partners en ondernemers uit ons netwerk faciliteren wij ze om een stap verder te komen.’

Naamsbekendheid

Vanaf nu wordt ook hard gewerkt aan de naamsbekendheid van Kennispoort. Woldberg: ‘Een bedrijf dat ondersteuning nodig heeft bij innovatie, moet meteen aan ons denken. Wij ontwikkelen diensten en producten die ondernemers verder kunnen helpen én we kunnen de juiste mensen en bedrijven aan elkaar koppelen. Meer nog dan nu moeten we die makelen schakelfunctie krijgen. Ook zoeken we nog meer de verbinding met het onderwijs, zodat kennis niet alleen kennis blijft, maar daadwerkelijk wordt ingezet voor ondernemers om verder te komen. Daarnaast helpen we  ondernemers met financieringsvraagstukken voor hun innovaties.’ Woldberg zal meteen na zijn aantreden als directeur per 1 april, actief de regio in gaan. ‘We zullen ons verhaal vertellen aan ondernemers, maar willen vooral horen op welke wijze Kennispoort van toegevoegde waarde kan zijn. Zo kunnen we bepalen of onze huidige producten en diensten voldoende aansluiten op de behoeftes van ondernemers. Ik weet wat het is om ondernemer te zijn en op resultaat aangesproken te worden. Dat wil ik graag binnen Kennispoort voortzetten met een team van ondernemende professionals. Dat is van groot belang, alleen dan sta je op gelijke voet met je doelgroep.’

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.kennispoortregiozwolle.nl

Uit: Nieuwsbrief Economie gemeente Zwolle, maart/april 2013

Ander nieuws

 • Zwolle en Kampen vragen H2O gemeenten om afstemming bedrijventerreinen

  Burgemeester en wethouders van Zwolle en Kampen kunnen zich vinden in het voornemen van Hattem, Heerde en Oldebroek om nu de bestemmingsplannen voor het Bedrijvenpark H2O en voor de nieuwe aansluiting op de A28 in gang te zetten.

  Lees verder
 • 7e Prinsjesdagcongres Regio Zwolle een groot succes!

  Op dinsdag 20 september 2016 vond voor de 7e het Prinsjesdagcongres plaats. Deze keer in de stadsgehoorzaal in Kampen. Onder ruime belangstelling van ruim 160 deelnemers opende Burgemeester Koelewijn het congres. Na de troonrede ging Bert Colijn, senior economist ING, nader in op de economische consequenties. Vervolgens gaven de voorzitters van VNO-NCW Regio Zwolle en MKB Regio Zwolle hun visie op het voorgenomen beleid. Het congres werd afgesloten met een borrel en een bezoek aan sigarenfabriek de Olifant.

  Lees verder
 • Regio Zwolle wil na troonrede 'het gas erop'

  Het was een positieve en mooie troonrede die koning Willem Alexander voorlas, maar als regio moet nu echt ‘het gas erop’.

  Lees verder
 • De Wolden, Meppel en Westerveld doen dit jaar ook weer mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe op zaterdag 5 november

  Op zaterdag 5 november openen veel bedrijven in heel Drenthe hun deuren voor het publiek. De Open Bedrijvendag is de ideale kans om een kijkje te nemen bij een bedrijf. Tijdens de Open Bedrijvendag organiseren bedrijven en instellingen workshops, demonstraties, rondleidingen en andere activiteiten voor jong en oud

  Lees verder
 • Innovatietraject verdienmodellen met bermgras

  Dinsdagochtend 13 september vond in Ruinerwold de kick-of bijeenkomst van het innovatietraject plaats dat uitgevoerd gaat worden door 36 studenten van Aeres Hogeschool Dronten. In samenwerking met de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en gemeente De Wolden gaan de studenten zich de komende weken buigen over de vraag hoe bermgras tot meerwaarde kan worden gebracht.

   

  Lees verder
 • Terugblik Bijeenkomst Mest- en circulair bodembeheer

  Ondernemers uit de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe en Gelderland kwamen op 19 september samen om te spreken over mestbewerking en –verwerking en bodembeheer. Door middel van rondetafelgesprekken zijn in Emmeloord diverse invalshoeken en dilemma’s op het gebied van bodem en mest besproken. Deze dilemma’s zijn vervolgens voorgelegd en besproken met Europarlementariër Jan Huitema.

  Lees verder
 • Bescherm je werk via het intellectuele eigendomsrecht

  Intellectuele eigendomsrechten behoren voor veel bedrijven tot hun belangrijkste activa. Het is daarom van groot belang deze intellectuele eigendomsrechten goed te beschermen en op te treden tegen inbreuken.

  Lees verder
 • Terugblik bijeenkomst Toekomstgericht ondernemen #boer2025

  Op 26 augustus organiseerde het Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle samen met Stöppelhaene, LTO Noord en de gemeente Raalte de bijeenkomst Toekomstgericht ondernemen #boer2025.

  Lees verder
 • Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

  Regio Zwolle is één van de proeftuinen waarin geëxperimenteerd wordt met de rol van de regio. Dit in het kader van het rapport ‘Maak Verschil – Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’, van de studiegroep Openbaar Bestuur, dat minister Plasterk in maart naar de Tweede Kamer stuurde.

  Lees verder
 • De Buurman, scharrelvleeskuikens- en melkveebedrijf Nijkamp en Dunlop Protective Footwear uit Raalte Roja winnaars van 2016

  De Buurman, scharrelvleeskuikens- en melkveebedrijf Nijkamp en Dunlop Protective Footwear zijn de Raalter Ondernemingen van het jaar geworden. Dat is bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Roja-bijeenkomst in de Sallandse Herberg.

  Lees verder
 • Aat de Jonge (Burgemeester Dronten) namens Regio Zwolle in Global Parliament of Mayors

  Van 9 tot en met 11 september jl. vond in Den Haag de oprichting plaats van het Global Parliament of Mayors (GPM). De oprichting was opengesteld voor burgemeesters van steden met meer dan 250.000 inwoners, dan wel vertegenwoordigers van stedelijke regio's. In die rol heeft Aat de Jonge (burgemeester Dronten) de Regio Zwolle vertegenwoordigd.

  Lees verder
 • Landelijke opening Open Monumentendag 2017 in Westerveld

  Vrijdag 9 september 2016 heeft wethouder Van Schelven van Westerveld bekend mogen maken, dat de landelijke opening van de Open Monumentendag 2017 in de gemeente Westerveld zal plaatsvinden! Het thema in 2017 is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De Open Monumentendag wordt jaarlijks in heel Nederland gehouden in het tweede weekend van september. In het gehele land worden dan circa 4000 monumenten opengesteld; vaak gebouwen die anders gesloten zijn voor publiek.

  Lees verder
 • 3 oktober - Inspiratiesessie Marianne Thieme bij Aeres Hogeschool Dronten

  Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Als we de natuurlijke kringlopen sluiten en boeren weer gaan samenwerken met de natuur, en als consumenten een eerlijke prijs betalen voor gezond voedsel, kunnen we toe naar een gezonde landbouw. Het huidige landbouwsysteem is een doodlopende weg.

  Lees verder
 • Stap over van auto naar fiets en verdien als SpitsFietser tot 6 euro per dag

  Beter Benutten Zwolle Kampen is gestart met de fietsstimuleringscampagne SpitsFietsen. Werkgevers uit de regio Zwolle Kampen en de bestuurders van Beter Benutten Zwolle Kampen gaven 5 september jl. bij Zalsman in Zwolle de feestelijke start. SpitsFietsen is voor medewerkers uit de regio die bereid zijn om tijdens de spits over te stappen van auto naar fiets. De actie loopt van 1 september 2016 tot 1 maart 2017.

  Lees verder
 • Accounts Dag Regio Zwolle over Sociale Innovatie

  Tijdens de Toekomstconferentie Regio Zwolle is besloten om sociale innovatie tot een van de prioriteiten van de Regio Zwolle te maken. We willen met elkaar slimmer worden in deze regio en gebruik maken van elkaars inzichten. In dat licht zijn er de afgelopen periode een aantal activiteiten ontplooid. Op 6 September jl. gingen de accounts van de Regio Zwolle gemeenten met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor hun eigen rol. Het gezelschap was te gast bij de gemeente Staphorst.

  Lees verder

Bekijk nieuwsarchief